Dobrodošli na našu novu web stranicu

Davorin Bazjanac

Davorin Bazjanac rođen je 22. rujna 1902. godine u Beravcima, od oca Vidoslava (općinski bilježnik) i majke Ane rođene Sekulić. Prva je tri razreda pučke školu pohađao u Beravcima (1909.-1912.), a daljnje školovanje nastavio u Slavonskom Brodu.

Koncem 1918. godine odlazi u kadetsku školu u Karlovac te ubrzo zatim, prelazi na Višu vojnu realku u Maribor i konačno na Vojnoj akademiji u Beogradu dobiva 1923. čin artiljerijskog potporučnika. Iza toga dvije godine studira na Mašinskom odsjeku Tehničkog fakulteta u Beogradu te kao izvrstan student biva upućen u Francusku na dvogodišnji nastavak studija na Ecol d’ Applica-tion d’Artillerie u Fontainebleau, gdje stječe solidna znanja balistike, mehanike topova i metalurgije.

Nakon završetka specijaliziranog studija, vraća se 1927. u domovinu, te službuje u Vojno-tehničkom zavodu u Kragujevcu oko pet godina. Radi na podizanju nove tvornice pješačke municije, rukovodi izradom alata i balističkim ispitivanjem municije, te zbog toga često boravi u tvornicama u tadašnjoj Čehoslovačkoj.

PREUZETO SA WEB STRANICE http://www.beravci.hr/beravci/davorin_bazjanac.htm